?

Log in

No account? Create an account

[sharing]Skip beat chapter 157

Hi, I found this chapter but I don't know the scanlator or the translator, so I don't know if I can share it or not. I just want to share it with all my friends...Please enjoy it ^_^

Skip beat chapter 157 [English]

[lipsync] funny clips^_^

Hi, I found these clip on youtube and I think they're very  funny. Hope you guys can enjoy it, just like me. Please notice that no guy in these clip is the singer... XDAnd these clip are funnier if you can listen Vietnamese , I think XD
I have many friends who like them, so I wanna share here too ^_^.  Please ignore them if you don't like these clips.

[RAW] Please help me if you can...:(

Hi everyone, I wanna find the RAW of  2 tiles manhwa of Hwang Mi Ri, those are Love SOS and Honggane, I tried to find, but , T__T I couldn't find them...
HWR scan really hope they can translation and release them for all fan too. Please, can you help me to find the RAW  of those titles? Really thank you for your reading...
Sorry, my English is not good enough, hope you guys can excuse me for my bad...>__<


This is something I got from my teacher, I think it's interesting... Please read it if you can read Vietnamese... ^__^ I can't translate it , so sorry... Please don't read if you feel uncomfortable about the story, I don't want to make anyone angry or unhappy... it's just something you can read and think about some other things...^__^

Nước Vệ trải qua nhiều năm khốn khó, đến năm ấy thì Mạnh Vương lên ngôi báu. Thiên hạ hí hửng mừng rỡ, ngoài đường, ngoài chợ xầm xì bán tán đầy vẻ phấn khởi. Nào là Mạnh vốn dòng của tiên đế, mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, tính tình thuần hậu ưa sự thật. Thế này là dân Vệ hưng rồi, con cháu rồng đã trở lại nắm vương quyền. Bọn sâu mọt sẽ không còn đất sống...

Sau khi ngôi tể tướng vào tay Dũng, dân Vệ lại đồn, tể tướng là loại tài ba, học rộng, chí khí tiến thủ khác người, trình độ ưu việt. Ngài quản lý triều đình đâu sẽ ra đó, trọng dụng người hiền tài, xử trí anh minh lỗi lạc. Vận nước Vệ hưng thật rồi.

Ấy là đầu năm đại hội triều đình lần thứ XXX.

Dũng nắm ngôi tể tướng, có lần vi hành trong dân. Nghe thấy có kẻ mù lòa ở chợ nói rằng.

- Cái nước Vệ này càng ngày càng thiên về cường bạo ?

Người buôn bán đi qua, có đứa hiếu sự dừng lại hỏi nguyên do, kẻ mù nói.

- Vua thì Mạnh,quan thì Dũng thế có phải là toàn cường bạo đó sao ?

Dũng về triều tức tốc tìm kẻ có tên là Nhân để cho làm phó của mình. Hòng bịt miệng lời đồn đại về triều đình trong dân. Ba tháng sau Dũng vi hành ra chợ, lại nghe kẻ mù ấy nói.

- Phàm mọi mối quan hệ trong đời đều cần lấy chữ Tín. Làm quan càng cần phải giữ chữ Tín thì dân mới tin. Dân tin thì mọi việc mới suôn sẻ trôi chảy. Nước Vệ cường bạo có thừa, cái chữ Nhân kia cũng năm bày đường Nhân. Cái Nhân của kẻ đại trượng phu khác với cái Nhân của đám quần thoa. Nước Vệ mà không có chữ Tín thì khó mà thu phục được nhân tâm.

Dũng về bàn với Mạnh, xin tìm người Tín để làm quan đầu triều. Tìm mỏi mắt trong đám quan lại không có đứa nào đáng tên là Tín cả. Mấy năm sau chán nản thôi không tìm nữa.


Lại nói về dân Vệ, sau mấy năm sống dưới sự cai trị của vua quan mới. Con rồng chả thấy tinh tướng đâu, lòi đuôi ra giống tắc kè hoa. Càng trị vì lâu càng mưu mô xảo quyệt, biến hóa khôn lường. Sâu mọt được thể càng ngày càng sinh sôi, phát triển lúc nhúc. Tài ba học rộng cũng chả tăm hơi, lúc cần bán lúa thì cấm, lúc cần cấm thì lại cho bán, lạm phát leo thang, vật giá đắt đỏ, nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng. Dân tình lừa lọc nhau kiếm nắm gạo cho qua bữa, quan lại thì gia sức vơ vét thuế má, tài nguyên. Xã hội đảo điên, đạo đức xuống cấp. Đứa nào ma lanh thì sống, thật thà thì khốn đốn cả lũ.

Tề Bá Vương ở phía Bắc thấy nội tình nước Vệ rối ren, mới sai sứ sang Vệ đưa thư nói với Mạnh vương rằng.

- Nước các ngươi vốn là chư hầu của ta từ lâu, cảm cái tình ấy mà ta nói cho Vệ ngươi rõ. Lòng người Vệ oán thán triều đình lên đến tận mây xanh, không khéo trừ bỏ mối nguy ấy thì có ngày vua quan các ngươi chả còn dinh cơ nguy nga, bạc vàng, châu báu mà hưởng nữa đâu. Cái họa diệt vong ngay trước mắt đó.

Mạnh Vương nhận thư lấy làm lo sợ lắm. Bèn thân chinh sang Tề cầu kiến sự giúp đỡ. Tề Bá Vương cùng Mạnh Vương cắt máu ăn thề. Ký kết hiệp ước liên minh can thiệp nội bộ lẫn nhau khi có biến. Đổi lại Tề Bá Vương nói ý mình.

- Nước Tề ta có con ngựa gỗ, muốn ăn cỏ cao nguyên nước Vệ, liệu nhà ngươi có giúp được chăng ?

Mạnh Vương vái lịa lịa ríu rít rằng.

- Đại Vương nói một con, chứ mười con tôi cũng xin hầu đại vương.

Hàng nghìn thanh niên nước Tề kéo ngựa gỗ sang cao nguyên nước Vệ . Lão đại thần nước vệ cùng các sĩ phu thấy nguy cơ tiềm ẩn bèn dâng biểu can ngăn. Mạnh vương và Dũng phán rằng.

- Có mấy ngàn dân phu và con ngựa gỗ, làm gì mà các ngươi phải lo cuống lên như vậy, các ngươi an phận mà sống, đây là chủ trương lớn của triều đình. Cỏ để không cũng vậy, cho ngựa gỗ nước Tề ăn. Họ giả tiền có thêm ngân sách cho cao nguyên , thế không tốt sao. Cấm bàn.


Kẻ mù ở chợ đi xin ăn, lải nhải rằng.

- Nước Tề đồng ruộng bát ngát phì nhiêu, thảo nguyên mênh mông. Thế mà nhọc công kéo ngựa sang tận cao nguyên nước Vệ ăn cỏ . Há chả phải chuyện bất thường sao ? Tỉ như trong bụng ngựa chứa đồ binh khí, nếu có biến thì không thể hình dung mà nói hết.


Lời ấy đến tai triều đình, lập tức Mạnh sai Dũng sang Tề triều kiến. Khi đi dặn dò.

- Chuyến này ngươi đi, cốt phải thật khéo để làm sao dân Vệ ta thấy rằng nước Tề đối đãi nước Vệ như anh em ruột một nhà. Cho dân Vệ khỏi dị nghị , dèm pha.

Dũng sang chầu được Tề Bá Vương cho quan lại địa phương đón tiếp long trọng lắm. Về đến Vệ huênh hoang nói rằng.

- Đấy các người đúng là bọn hủ nho, nước Tề đãi Vệ ta như anh đối với em. Làm sao mà có chuyện thế này, thế nọ được.

Dân Vệ biết rằng nước Tề là nước mà từ trước đến này, chuyện anh em giết nhau tranh giành ngội vị, quyền lợi là nhiều nhất thiên hạ. Nhưng chả sử gia nào dám nói sợ đi ngược chủ trương lớn của triều đình. Quanh quẩn lại bàn đến kỳ đại hội triều đình tới, sẽ có vị này thẳng thắn , cương nghị vì dân vì nước, tay kia kiến thức uyên thâm... lên nắm ngôi. Nước Vệ lại sắp hưng rồi.Source: Người buôn gió <-- visit  this blog if you can read Vietnamese
Note: truyện ngụ ngôn sưu tầm =)) đọc thấy hay nên post lên cho bà con đọc xả stress... Truyện ngụ ngôn mọi người nhe ^O^ Em chỉ post lên cho bà con, em hem cóa ý kiến :))

Merry Christmas ^O^Hi  my dear friend!. I hope that all of you will have a happy and warm Christmas with your friend and your family.
I wish all wonderful things will come to you in the near future. Your wishes are also my wishes, because we're friend ^^.
Let enjoy the Xmas eve and feel happy with those you love! ^O^


             ´¯)...

…….…... / | \ ...........*♥♫  best wishes * *♫♫

……… ...*••*................... for a **

…… ... *♥♫♫♥*'........... Merry Christmas ♫♠

… .... *♦♫••* ...••••••••••♣♥.. and a...

..... *♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠

.....*#♠♥#* '

....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '

...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*'

..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*'

'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'

.......... ╬╬╬╬╬  give u all of my love, my wish and my heart . Happy and Happy every single day like a Christmas day .

[Shoujo] Help!! (FUJIWARA Kiyo)

Title: Help!!
Year: 2003
Mangaka: Fujiwara Kiyo
Groups Scanlating: Oyasumi-Scans & Saigo no ShouGenre: Drama, Romance, Shoujo
Description:
Kousaka Shin's ultimate dream is to become a doctor. So despite the facts that she is a cry baby, a coward, has a baby face, and only has an A cup--she is much more passionate about persuing her goals than others. One day her teacher, Abe-sensei, tells her she is not fit to be a doctor. From then on, a battle between them begins. There's an added twist! Abe-sensei and Shin are neighbors! Now, her journey to becoming a doctor will be even more
difficult than imagined!
Length: 1 volume (complete)
Licensed (in English): NO
Download whole volume: Snapdrive or USAupload or Mediafire

I know this is an old manga...but I love it, if you haven't read it yet, why don't you try to read? :D Nothing, just a kiss, but it 's a romance story XD...

Happy Lunar New Year!!!

Hi,

In my country Vietnam, today is Lunar New Year Eve. So tomorrow is the first day of new year. I just want to say "Happy new year" to everyone, especially Vietnameses and hope all of you a lucky year ^_^

Help me, please!

Hi everyone!

I want to use my own theme, but i don't know how to do. Can all of you help me? Pleaseeee!

Thank you very much!

I'm two!

Hi everybody!

I'll introduce myself again. Because this house of mine have just had another owner. She is my beloved Aki.

From now on, this house is Riko and Aki 's. Riko is Aki and Aki is Riko. We all love to make friend with everyone from every country! 


Tags:

I am a newbie^^!

Hi everyone! I'm a newbie here. I don' t know about anything, even how to use or write a blog, omg...:((   ... But I still hope I can make friends with you^^.
>_< You will  see... My English is so bad, so I hope you can excuse me if I write something wrong, please don't laugh at me >__<...
Like all of you, I love manga (esp shoujo and yaoi^^), so I hope I will have many friends who have the same taste with me here...^__^
( I saw so many Vietnamese here, and they can write English very well, not like me...:(( , but I hope I will be better when I read manga by English and practice more :D, so, please let me be your friend, though sometimes my bad English will make you annoyed...:">)